חדשות האתר פוסט דוגמא

חדשות האתר פוסט דוגמא

אודות: נאמר בל"ג בעומר תשי"ג בעת הסעודה לרגל סיום כתיבת פירוש "הסולם" על הזוהר הקדוש ובו מבואר: הדבקות בבורא היא על ידי השוואת הצורה בעבודה על מנת להשפיע ; דבקות במוחא וליבא ; הכח להפוך את הרצון לקבל לרצון להשפיע ; מעלותו של ההופך רצונו להשפעה בכך שזוכה להשגה ולדעת אלוקית ; ענין הגאולה וימות המשיח הבאים על ידי גילוי סודות התורה ופירוש 'הסולם' על הזוהר ; משמעות גאולת ארץ ישראל מהנכרים ; החשיבות לדבוק בסביבה המחשיבה רוממות ה'.

נודע, כי התכלית הנרצית מהעבודה בתורה ובמצוות, היא להדבק בהשם ית', כמו שכתוב "ולדבקה בו". ויש להבין, מה הפירוש של הדביקות הזאת בהשם יתברך, הלא אין המחשבה תופסת בו כלל? אכן, כבר קדמוני חז"ל בקושיא זו, שהקשו כן על הכתוב "ולדבקה בו" –  ואיך אפשר להדבק בו, הלא אש אוכלה הוא? והשיבו: הדבק במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון וכו'. ולכאורה קשה: איך הוציאו חז"ל את הכתוב מפשוטו? הלא כתוב במפורש ולדבקה בו, ואם היה הפירוש הדבק במידותיו, היה לו לכתוב ולהדבק בדרכיו, ולמה אומר ולדבקה בו?

דילוג לתוכן