פרשת השבוע

פרשת השבוע בקולו של דני גולן

משפטים, מאמר קו' מתוך "ברכת שלום על התורה"

תרומה, מאמר קיא' מתוך "ברכת שלום על התורה"

תצוה, מאמר קיט' מתוך "ברכת שלום על התורה"

כי תשא מאמר קכא' מתוך "ברכת שלום על התורה"

ויקהל מאמר קכה' מתוך "ברכת שלום על התורה"

ויקהל מאמר קכו' מתוך "ברכת שלום על התורה"

פקודי מאמר קכז' מתוך "ברכת שלום על התורה"

ויקרא מאמר קמ' מתוך "ברכת שלום על התורה"

ויקרא מאמר קמא' מתוך "ברכת שלום על התורה"

צו מאמר קמה' מתוך "ברכת שלום על התורה"

זכור מאמר קלג' מתוך "ברכת שלום על התורה"

אחרי מות מאמר קנג' מתוך "ברכת שלום על התורה"

קדשים מאמר קנד' מתוך "ברכת שלום על התורה"

חקת מאמר קצג' מתוך "ברכת שלום על התורה"

כי תבא מאמר רנו' מתוך "ברכת שלום על התורה"

דילוג לתוכן