תודות לעזרתכם יצא ספר חדש "מאמרי הסולם" ומהדורות חדשות של "אגרות הסולם" ו "הקדמות הסולם" עם תיקונים הוספות והגהות.

כל ההכנסות ממכירת הספרים משמשות לקידום המטרות הציבוריות של העמותה.​ חלוקת ספרים חינם על פי קריטריונים ציבוריים שיקבעו מעת לעת ע"י האסיפה הכללית של העמותה. ניתן לרכוש את הספרים בארה"ב אצל הרב ישראל בריזל כתובת מייל: zoharmenukad(at)gmail.com טלפון: 3473148613, במידה ואין מענה, יחזרו אל המספר ממנו התקשרת.

דילוג לתוכן