אור הסולם הוקמה כמענה לקושי בלימוד חכמת הקבלה בכלל ובדרך בעל הסולם בפרט, הנובע מפיזור ההגדרות והמושגים במקומות שונים וחוסר יכולת לחבר את כל המקומות ביחד על מנת לראות תמונה שלמה. 

לצורך כך הקמנו עמותה רשומה ללא כוונת רווח עם עובדים בשכר ומערך מתנדבים לפיתוח ותמיכה בפרוייקטים השונים שיתנו מענה לקושי זה ולהשגת מטרות העמותה. במשך השנים הגיעו לידנו חומרים רבים מבעל הסולם שלא יצאו לאור מעולם שהוסיפו למטרותיה של אור הסולם את הוצאתם לאור של חומרים אלו.

מטרת עמותת אור הסולם, לפתוח לציבור את מרחבי חכמת הקבלה על פי דרכו של בעל הסולם, ולתת לעוסקים בה כלים להתקדמות לימודית ורוחנית.

האמצעים

דילוג לתוכן