תלמידי בעל הסולם לפי א"ב

רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל (הרב"ש)

 • בנו בכורו של בעל הסולם. נולד בשנת תרס"ז (1906/7) בפולין, עלה לארץ עם אביו, והתחנך בישיבת "תורת אמת" בירושלים. עם נישואיו הצטרף לסגל תלמידי אביו, ודבק בתורתו.
 • למרות שהוכתר בכתר הוראה בגיל צעיר, סרב לקבל שררה והעדיף ליהנות מיגיע כפיו כפועל בנין ואח"כ כפקיד.
 • החל משנת תש"ט (1948/9) החל במסירת שיעורים לצעירי תלמידי אביו, ולאחר פטירת בעל הסולם החל לכהן כאדמו"ר בבני ברק.
 • הקדיש את חייו להמשך מפעל החיים של אביו, באלפי שיעורים ומאמרים ובהעמדת תלמידים רבים.
 • נפטר בה' תשרי תשנ"ב (13/9/1991). מאז ועד היום נדפסו עשרות ספרים משיעוריו, שיחותיו, מאמריו ומכתביו, העוסקים כולם בביאור ופיתוח תורת בעל הסולם.

רבי שלמה בנימין אשלג​

 • נולד בה' בטבת תר"ע 17/12/1909
 • ממשיך דרך אביו בבית מדרש ברח' שד"ל בבני ברק
 • נפטר בז' בכסלו ב תשמ"ד 13/11/1983.

רבי יהודה צבי ברנדויין

 • נולד בשנת תרס"ג (1902/3) בצפת כנצר למשפחת אדמו"רים מיוחסת. בעקבות מלחמת העולם הראשונה גלה לאירופה ולמד אצל האדמו"ר רבי יואל מסאטמר, לאחר מכן שב לירושלים שם הצטרף ללומדי הנסתר בישיבת "שער השמיים".
 • כשהגיע בעל הסולם לארץ ישראל, נהיה לתלמיד מסור משך 32 שנים. לאחר פטירת אשתו הראשונה נישא לאחות אשתו של בעל הסולם.
 • לאחר השואה ניאות לבקשת חסידי 'סטרעטין' לכהן כאדמו"ר. מלבד זאת כיהן בערוב ימיו כרב של הסתדרות העובדים. עיקר חייו הקדיש להמשך מפעלו של בעל הסולם במסירת שיעורים, הן בבית מדרשו שבתל-אביב, והן בישיבת "קול יהודה" שהקים בירושלים העתיקה אחר שחרורה.
 • נפטר בי"ח ניסן תשכ"ט (6/4/1969).
 • מחיבוריו: פירוש "מעלות הסולם" על תיקוני זוהר, "הגהות ומראי מקומות" על כתבי האר"י.

הרב יעקב מרדכי ברנדוויין

 • נולד בשנת תרנ"ה (1894/5) בפולין לאביו האדמו"ר מסטרעטין, ולאחר שהתייתם בגיל רך נשלח לגדול אצל סבו שהתגורר בירושלים, ובזה נותר כנצר ממשפחה מסועפת שנכחדה כולה בשואה.
 • הוא דבק בבעל הסולם סמוך לביאתו ארצה, ובעקבות כך נרדף בצורה קשה על ידי מיודעיו שראו זאת בעין רעה. עם זאת, הוא הצטיין כתלמיד מסור ונאמן.
 • נפטר בד' כסלו תשט"ו (29/11/1954).

הרב יהושע הורביץ

 • נולד בירושלים.
 • ר' יהושע יסד את החבורה הראשונה סביב בעל הסולם.
 • בעל הסולם כינהו באחד ממכתביו: "המובחר שבתלמידי".
 • לאחר פטירת בעל הסולם דבק בבנו הרב"ש, והיה מראשי החבורה.
 • נפטר בי"ב סיון תשל"ב (25/5/1972).

הרב יוסף וינשטוק

 • נולד בירושלים.
 • בהשפעת בן דודו רבי משה יאיר דבק בבעל הסולם ונהיה לתלמיד מסור. בראש ספרו "וילקט יוסף" העוסק בשורש מנהגים שונים על פי חכמת הקבלה, ערך מעל מאה אמרות שונות בעבודת ה' אותם שמע מפי בעל הסולם.
 • התמסרות מיוחדת גילה להדפסת ספרי בעל הסולם, נחשב גם לראשון שליקט את הקדמות בעל הסולם לספר מיוחד בשם "ספר ההקדמות".
 • נפטר בי"א תמוז תשל"ו (9/7/1976).

הרב משה יאיר וינשטוק

 • נולד בירושלים.
 • מתחילה למד את תורת הנסתר מחכמי המקובלים הספרדים שבירושלים, אך בעקבות חברותא שנקבעה בינו לבין בעל הסולם בהלכות איסור והיתר, נעשה רבי משה יאיר לתלמידו בעיקר בחכמת הנסתר. לימים אמר: "טרם בואי לבעל הסולם כבר היו שגורים בפי בעל פה כל כתבי האר"י, אולם להבינם הצלחתי רק אצלו".
 • בשל מחלה שפגעה במיתרי קולו, לא יכל להעמיד תלמידים, ואת עיקר מרצו השקיע בכתיבה.
 • נפטר בט' באב תשמ"ב (27/9/1982).

הרב משה ברוך למברגר

 • נולד בפולין בשנת תרנ"ו (1895/6) ועלה בצעירותו לארץ.
 • משהכיר את בעל הסולם ונעשה לתלמידו, היה רבו לתמצית חייו. הוא הקדיש את כל כולו לצרכי בעל הסולם והיה למשמשו.
 • פרק מיוחד בחייו הינו התמסרותו להדפסת ספרי בעל הסולם והפצתם.
 • נפטר בה' באדר תשמ"א (9.2.1981).
 • מכתביו ותולדותיו נדפסו בספרים "משה עבדי" ו"ברכת משה".

הרב דוד מינצברג

 • נולד בירושלים.
 • בחיפושיו אחר רבי ומדריך בעבודת ה' דבק בבעל הסולם והיה לאחד מתלמידיו המובהקים.
 • עוד בחיי בעל הסולם הוסמך על ידו למסור שיעורים לירושלמים שבתלמידיו – בחסידות, בספר הזהר ובתלמוד עשר הספירות – והוא המשיך בכך במסירות בבית מדרשו "בית יהודה" שבירושלים, עד הסתלקותו.
 • נפטר בה' בניסן תשל"ה (17/3/1975).

הרב דוד הרב יצחק מאיר קופרברג

 • נולד בשנת תרמ"ה (1884/5) בלובלין שבפולין, עלה עם כמה מאחיו לארץ. כאן דבק בבעל-הסולם, והיה גם לתלמידו הראשון בתל-אביב.
 • נפטר בכו' אדר א' תשי"ז (27/2/1957)

הרב לוי יצחק קרקובסקי

 • יליד ארצות הברית שעלה לירושלים, שם התוודע לבעל הסולם והיה לו לתלמיד מסור. בין השאר, הוא נסע בשליחותו לארה"ב לאסיפת כספים עבור הדפסת הספרים. בהמשך הוא גם פתח בניו יורק בית מדרש ללימוד תורת ההקבלה.
 • נפטר בכ"א תשרי תשכ"ב (01.10.1961).

הרב יצחק אגסי

 • היה תלמיד בעשר שנותיו האחרונות של בעל הסולם.
 • בעל הסולם התבטא אודותיו שיש לו נשמה גבוהה, והעריכו מאד. היה בעל מח ולב, עמקן גדול בכתבי בעל הסולם וסמל ודמות לאהבת חברים לביטול לרב והקדשת כל ישותו למען הזולת, השקיע יגיעה עצומה בעבודת ה' והיה באופן לא רשמי ראש חבורת תלמידי הרב"ש.
 • נפטר בג' חשון תשל"א.

הרב מנחם אדלשטין

 • התקרב לבעל הסולם על ידי רבי דוד מינצברג שלימדו בישיבה.
 • התגורר רוב שנותיו בטבריה ועם זאת הרבה בנסיעות והיה קשור בכל לב לבעל הסולם (יש מכתב הדרכה עבורו באגרות הסולם). אחר פטירת בעל הסולם התבטל לרב"ש עבר לגור במחיצתו בבני ברק. כל ימיו קם ללימוד לפנות-בוקר, השרה רוממות ושמחה בין החבריא והיה אהוב על כולם. 
 • נפטר בכ"ח חשון תשנ"ד.

הרב אברהם אהרנוביץ

 • היה מחסידי באיאן. 
 • בשנים הראשונות של בעל הסולם בארץ-ישראל היה אחד מן החבריא (יש מכתב עבורו באגרות-הסולם), אולם בעקבות רדיפות קשות ולחצים נאלץ להרפות מן הקשר.
 • בשנותיו האחרונות הוכר כדמות מופת, רבים שיחרו לפתחו, והוא מצידו אמר שאת כל המוחין שיש לו קיבל אצל בעל הסולם.

הרב יוסף אפרתי

 • תלמיד חכם ליטאי מפתח תקוה ששלח לבעל הסולם שהוא למד בספריו ומבקש להתקבל אצלו כתלמיד, ובעל הסולם אכן קבלו לשיעוריו, אהב גם לשוחח עימו בתורת הנגלה.

הרב קלמן ארליכמן

 • תלמיד בעל הסולם החל מתקופת תל-אביב, התגורר בחולון והיה שם דמות יחידה של יהודי חסידי אצילי, הקים בית כנסת בשכונתו, וכל ימיו קם לפנות בוקר ללימוד. אחר פטירת בעל הסולם המשיך כנראה ללמוד אצל רבי יהודה צבי ברנדוויין.
 • נפטר בי"ז תשרי תשכ"ז.

הרב אברהם אשכנזי

 • תלמיד בעל הסולם עוד מזמן גבעת-שאול. בעל הסולם חיבבו מאד וכמה מכתבים אליו מודפסים באגרות-הסולם, התגורר בטבריה ועם זאת התמסר משם ללא גבול לכל צרכיו של בעל הסולם, דבק מאוד בתורתו בלימוד לפנות-בוקר וקירב יהודים אחרים במקום ללימוד.
 • אחר פטירת בעל הסולם נמנה על ראשוני תלמידי הרב"ש, ובהמשך עבר לגור בבני ברק. 
 • נפטר בז' בסיון תשס"ז כבן מאה שנים.

הרב יעקב אשלג

 • בנו ותלמידו של בעל הסולם, התבטל אליו ללא גבול והיה גבאי בבית מדרשו. 
 • בהמשך התבטל לאחיו הגדול הרב"ש, ותקופה מסוימת השיעורים של הרב"ש לפנות בוקר התקיימו בביתו. 
 • נפטר בכ"ב מרחשון תשל"ז.

הרב משה אשלג

 • בן זקוניו של בעל הסולם, קנה עיקרי החכמה ועבודת ה' בעיקר אצל אחיו הגדול הרב"ש, התמיד לבא לשיעוריו לפנות בוקר וערב, והיה אהוב על כל בני החבורה. 
 • נפטר בז' אייר תשמ"ה.

הרב דב בליזינסקי

 • מוזכר כמה פעמים ברשימת תלמידי בעל הסולם ששילמו דמי חבר לשיעורים. 
 • בנו של רבי שמואל בליזנסקי גיסו של בעל הסולם.

הרב שמואל בלזינסקי

 • גיסו של בעל הסולם ואחד מחשובי תלמידיו.
 • דבק כל ימיו בתורתו העריצו במאד מתוך הכרות אישית קרובה עוד מפולין, ולמד שנים רבות גם כן אצל הרב"ש. 
 • נפטר בתשנ"א.

הרב פנחס ברנדויין

 • היה מחבורת האברכים בירושלים שלמדה בעיקר אצל רבי דוד מינצברג, וע"פ הוראת בעל הסולם היה הוא בעל-תוקע בבית המדרש בירושלים. משך שנים רבות למד בחבורתא עם רבי משה ברוך למברגר לפנות בוקר. נודע כתלמיד חכם מופלג, מסר נפשו לתפילה ולחסד. 
 • נפטר בג' חשון תשס"ג.

הרב הלל גלבשטין

 • ממשפחה חבדי"ת מיוחסת, התקרב לבעל הסולם בשנותיו האחרונות בתל-אביב והמתסר ללא גבול ללימוד בתורה בעיון ועמקות והצנע לכת. 
 • בהמשך התמיד לבא לשיעוריו של הרב"ש לפנות בוקר והיה לאחד מראשי חבורת תלמידיו. 
 • בהוראת הרב"ש, מסר בשנותיו האחרונות שיעורים בספרי בעל הסולם והעמיד תלמידים רבים.
 • נפטר בכ"א אדר תשנ"ד.

הרב זונדל הגר

 • נצר לשושלת אדמורי"ם שלאחר הכרות עם רבי דוד מינצברג ביקש להתקבל כתלמיד אצל בעל הסולם, דבר שבעל הסולם ניאות לו רק אחרי שראה התמדתו במשך שלש שנים בלימוד אצל ר"ד מינצברג. 
 • בסוף ימיו כיהן כרב בית כנסת באזור מגוריו.

הרב ברוך הורנצ'יק

 • תלמיד בעל הסולם ובהמשך תלמיד מובהק לרבי יהודה צבי ברנדוויין. 
 • נפטר כ"ה סיון תשנ"ו.

הרב יעקב הלפרן

 • מחסידי פוריסוב בחו"ל, ולאחר השואה עלה ערירי לארץ ישראל ודבק בבעל הסולם, מוזכר כמה פעמים ברשימת נותני מס השיעורים.

הרב יוסף וורשבסקי

 • היה חסיד גדול של בעל הסולם ובהמשך של בנו רבי שלמה בנימין, תמך מאד בהוצאת הספרים.

הרב אהרן למברגר

 • היה דבוק מאד בבעל הסולם ובתורתו, ולאחר מכן היה מראשי חבורת תלמידי רבי דוד מינצברג. 
 • נפטר בתשס"ז.

הרב עזריאל חיים למברגר

 • תלמיד בעל הסולם בשנותיו האחרונות, שמר מכל משמר על הנהגותיו של רבו, ודבק מאד בתורתו, היה מראשי חבורת התלמידים אצל בנו הרב"ש, נכדו רבי שמואל, ואדמו"ר הרב גרנירר שליט"א. 
 • נפטר בי"ז טבת תשע"ו.

הרב שלמה זלמן למברגר

 • שימש את בעל הסולם בשש שנותיו האחרונות, והמשיך אחר כך בדבקות רבה בלימוד בתורתו אצל בנו הרב"ש, נכדו רבי שמואל, ואדמו"ר הרב גרנירר שליט"א.

הרב שמואל יהושע למברגר

 • אחיו של רבי משה ברוך. התאמץ מאד לתמוך בידי בעל הסולם בכספו, התבטל אליו במאד.
 • נפטר בשנת תש"ח (התלמיד היחיד שנפטר בחיי בעל הסולם).

הרב אפרים מינצברג

 • בנו בכורו של רבי דוד מינצברג וממלא מקומו בהנהגת קהילת בית יהודה בירושלים.
 • נפטר בתשנ"א.

הרב בנימין סינקובסקי

 • איש פלא, אחד ומיוחד בחבורת התלמידים, ובעל הסולם מנה אותו בין אלו שקיבלו ממנו את החכמה, ויעידו על כך כתביו שנדפסו בספר יד בנימין ושחלקם עדיין בכתב יד ומצפים לגואל. 
 • אחרי פטירת בעל הסולם מסר שיעורים לקבוצת תלמידים מובחרת. 
 • נפטר בכ' בכסלו תשמ"ז.

הרב יואל סמל

 • תלמיד רבי בנימין סינקובסקי, והספיק עוד ללמוד כנראה גם אצל בעל הסולם.
 • נפטר תשנ"א.

הרב משה יוסף פלינט

 • תלמיד בעל הסולם ורבי בנימין סינקובסקי. כיהן כרב בית כנסת בתל אביב.

הרב מרדכי קלאר

 • תלמיד בעל הסולם ודבק כל ימיו באורחותיו.
 • בהמשך היה מראשי חבורת תלמידי הרב"ש.
 • הקדיש את חייו להפצת ספרי בעל הסולם.
 • נפטר בט' ניסן תשל"ט.

הרב יעקב שולקעס

 • תלמיד חכם מובהק מתלמידי החפץ חיים, שנתוודע לשיטת בעל הסולם והתקבל אצלו כתלמיד, ולמרות שהיה אצלו רק שנים מועטות בעל הסולם הפליא את מעלתו. 
 • בהמשך התבטל לרב"ש והיה אחד ומיוחד בחבורת תלמידיו. 
 • נפטר בכ"ט אב תשכ"ו.

הרב אהרן שמש

 • תלמיד בעל הסולם ורבי יהודה צבי ברנדווין. 
 • התמיד לבא לשיעורי בעל הסולם למרות שלא הבין את שפת האידיש שבה נאמרו, בד בבד השקיע מאמצים בלימוד החכמה, ומהערכתו של בעל הסולם אליו הוא החל למסור שיעורים גם בלשון הקודש. 
דילוג לתוכן