פעילות העמותה

אור הסולם הוקמה כמענה לקושי בלימוד חכמת הקבלה בכלל ובדרך בעל הסולם בפרט, הנובע מפיזור ההגדרות והמושגים במקומות שונים וחוסר יכולת לחבר את כל המקומות ביחד על מנת לראות תמונה שלמה. 

לצורך כך הקמנו עמותה רשומה ללא כוונת רווח עם עובדים בשכר ומערך מתנדבים לפיתוח ותמיכה בפרוייקטים השונים שיתנו מענה לקושי זה ולהשגת מטרות העמותה. במשך השנים הגיעו לידנו חומרים רבים מבעל הסולם שלא יצאו לאור מעולם שהוסיפו למטרותיה של אור הסולם את הוצאתם לאור של חומרים אלו.

מטרתנו לפתוח לציבור את מרחבי חכמת הקבלה ולתת לעוסקים בחכמה כלים להתקדמות לימודית ורוחנית על פי מורשת בעל הסולם המשלבת בין הקיום המעשי של המצוות לבין הפנימיות והכוונה.

אמצעים:

 ● איסוף, ריכוז, הגהה ועריכה בצמידות מוחלטת למקור של כל ההחומרים הכתובים והמוקלטים שקיימים בלימוד חכמת הקבלה ובעבודת ה' מבעל הסולם ותלמידיו.

 ● הוצאה לאור והפצה של חומרים אלו בדפוס ובאמצעיים אלקטרוניים שונים.

 ● בניית כלים לימודיים שיסיעו וינגישו את חומרי הלימוד ללומדים ברמות שונות של לימוד ויקרבו לומדים חדשים.

 ● בניית פלטפורמות לימוד שיאפשרו לימוד משותף ללומדים שישאו ויתנו בחכמה ויפתחו אותה.

דילוג לתוכן